" یاعلی گفتیم " وعشق آغازشد. نقش تغذیه درپیشگیری ودرمان بیماریها " غیرقابل انکار " می باشد.

چربيهاي اطراف شكم

كوچك نمودن شكم نيازبوقت وحوصله زيادي دارد. بخصوص اينكه نقاطي ازشكم نسبت به كاهش چربي مقاوم باشندوبراحتي لاغرنشوند.

ناحيه پايين شكم وپهلوها 2قسمتي هستندكه باورزش وبرنامه غذايي منسجم به سختي لاغرميشوند.

بعضي افرادروزهاي متمادي ازجديدترين وپيشرفته ترين وسايل لاغري استفاده ميكنند درحاليكه هيچكدام ازاين روشها براي لاغركردن شكم موثرنيست.

تنهايك شيوه مفيد براي لاغركردن شكم ونقاط مقاوم به لاغري وجودداردوآن فرمولي بشرح زيراست :

اجراي يك برنامه غذايي صحيح وعلمي + انجام ورزشهاي هوازي + حركات ورزشي مربوط به شكم + بلندكردن وزنه

 

اصولااولين چيزي كه بايدبدانيد اينست كه لاغركردن ياچاق كردن فقط يك قسمت ازبدن غيرممكن است.

بابرنامه غذايي صحيح وورزش وفعاليت بدني مداوم ومستمركاهش چربي ياافزايش آن طبق يك قانون كلي انجام شده وميزان چربي تمام قسمتهاي بدن به يك ميزان تغييرميكند.

اماتوجه كنيد  " قسمتي ازبدن كه سريعترچاق شده به همان نسبت نيزديرترلاغرميشود. "

اين مسئله غالبا به ساختمان ژنتيكي افرادبرميگردد مثل: رنگ چشم ها – موها يا...

يعني بطوركلي نميتوان آنراتغييرداد .مثلا :

دريك فردممكن است ران هاودرفردديگر باسن بزرگ باشد وهنگام لاغرشدن اين قسمتها ديرترلاغرشوند.

درخانم هانقاطي ازبدن كه نسبت به كاهش وزن مقاومترندشامل :  باسن – رانها وكمرميباشد. درآقايان قسمت پاييني شكم وپهلوها مقامتربوده- بيشترمدنظرهستند.

بطوركلي بعضي ازافرادچاق تصورميكنندباانجام ورزشهاي مخصوص يك ناحيه ازبدن وبدون رعايت رژيم غذايي خاص وعلمي ميتوانند آن قسمت ازبدن رالاغركنند. بهمين جهت هرروزتمرينات ورزشي مخصوص اين قسمتها راانجام ميدهند ولي دركمال ناباوري وتعجب ميبينند كه اينكارفقط عضلات شكم راقويترميكندومقدارچربي عمدتا تغييري نميابد.

 

بنابراين بطوركلي بهترين راه براي سوزاندن چربيهاي شكم انجام ورزشهاي هوازي است. ورزشهايي مثل :  پياده روي – دويدن – دوچرخه سواري –شنا – وكوهنوردي دراين موردمطرح هستند. وليكن اغلب افراد خيلي زودازانجام اين ورزشها خسته شده – آنرارها ميكنند.

 

بطوركلي 10دقيقه ابتداي ورزش گليكوژن ( ذخيره قندي دركبد ) بدن ميسوزد. اگرفقط20دقيقه ورزش كنيد نيمي ازسوزاندن چربي راانجام داده ايد كه جهت حفظ سلامت قلب بسيارخوب است ،ولي چربي زيادي ازبين نمي رود. چراكه تازمانيكه كاملا ذخايرگليكو‍ژني كبد ازبين نرودچربي زيادي نمي سوزد. بنابراين جهت ازبين بردن چربيهاي دورشكم 3تا4باردرهفته وهرباربه مدت 30تا60دقيقه پشت سرهم ورزش " هوازي " انجام دهيد.  بعنوان مثال :

 

" يكساعت درروز پياده روي كنيد. "  

ناگفته نماند :‌ اين پياده روي بايد به قصد ورزش باشد ومثلا براي ديدن ويترين مغازه ها نباشد كه مجبورشويد بين پياده روي خود  توقف كنيد.

البته انجام ورزش بدون رعايت رژيم غذايي خاص ،نتيجه لازم ومطلوب را بدنبال نخواهدداشت. بنابراين :

افرادچاقي كه قصددارند  شكم خود را لاغركنند ميبايستي علاوه برورزش ،برنامه غذايي خودرا ازمتخصص مربوطه (مشاورتغذيه ) دريافت وبه آن بدقت عمل نمايند.

 

واما ...

افرادي كه وزنشان مناسب است :

اين افرادميبايستي با ورزش شكم خودرا لاغركنند.

چنانچه مقداركالري دريافتي شما بيش ازميزاني باشد كه ميسوزانيد دراينصورت حتي باورزش كردن نيز چربيهاي زائدتان آب نخواهدشد.

شما ميتوانيد بجاي 2الي 3وعده ، غذارا در5الي 6وعده غذايي ميل كنيد ، ولي پرخوري نكنيد.

عمدتا موادغذايي ميل كنيد كه طبيعي بوده ، داراي چربي كمتري هستند وشيريني آنها نيز كم است. مثل :  ميوه جات ، سبزيجات ، نان هاي سالم وسبوس دار، شيرولبنيات كم چرب وبالاخره گوشت كم چربي.

 

مصرف موادنشاسته اي رابه حداقل برسانيد ، اگررژيم غذايي اصولي وعلمي نداشته باشيد تنها آب بدنتان كم ميشود وچنانچه رژيم را قطع كنيد وزن كاهش يافته " مجددا برميگردد ".

يكي ازتمرينات بي خطروازروش هاي موثردرلاغركردن چربيهاي شكم " ورزش درازونشست " واستفاده از دستگاههاي ورزشي مناسب است.

 

سخن آخر :  غذاهاي طبيعي ، كم چرب وكم كالري مصرف كنيد . از مصرف تنقلات شيرين وغذاهاي چرب خودداري كرده ومواد غذايي نشاسته اي نظير : برنج ، نان ، ماكاروني وكيك وبيسكوييت را نيز درحداعتدال مصرف كنيد.

موفق ، پيروزو سربلند باشيد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم تیر ۱۳۸۸ساعت ۲۰:۵۸ بعد از ظهر  توسط مهدی یعقوبی  |